Nazwa usługi: Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz powierzchni użytków rolnych
   
Kogo dotyczy: Rolnika indywidualnego planującego zwiększenie powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.)
- Art. 7 ust. 1
- Art. 7 ust. 5 pkt 2
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie poświadczenia
   
Opłaty: brak
   
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 851