Nazwa usługi: Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
- Art. 74
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry
   
Opłaty: zwolnione z opłat skarbowych
   
Czas załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3201