Nazwa usługi: Wniosek o przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry
   
Kogo dotyczy: użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
- Art. 71 ust. 4
Ustawa
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry
   
Opłaty: zwolniony z opłaty skarbowej
   
Czas załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: nie przysługuje.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 632