Nazwa usługi: Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286)
   
Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 83