Nazwa usługi: Zaświadczenie o ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki
   
Kogo dotyczy: wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- Art. 217
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
   
Opłaty: za zaświadczenie: 17,00 zł.,

- zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na konto nr 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367 (dla wpłacających za granicą INGBPLPW PL25 1050 1230 1000 0090 3045 9367),

- opłatę skarbową należy uiścić w chwili złożenia wniosku,

- zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
   
Czas załatwienia sprawy: w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: nie służy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1846