Nazwa usługi: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych.
  • Opis obiektu.
  • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1632