Nazwa usługi: Najem lokali użytkowych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • W przypadku lokali położonych w osiedlach wiejskich w trakcie postępowania wymagana będzie opinia właściwego Zarządu Osiedla. Dołączenie wymaganej opinii przyśpieszy tok postępowania
  • W sprawie odstąpienia od egzekwowania należności z tytułu opłat za lokal użytkowy najemca powinien udokumentować wysokość dochodów w swoim gospodarstwie domowym, za okres ostatnich 3–ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 714