Nazwa usługi: Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek
  • Dowód uiszczenia opłaty
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 733