Nazwa usługi: Nadanie numeru porządkowego
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek dotyczący nadania numeru porządkowego
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: Do 2 tygodni o daty wpłynięcia wniosku
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3328