Nazwa usługi: Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu
   
Kogo dotyczy: posiadaczy pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub sprężonym gazem ziemnym (CNG)
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie nalepki
  • dowód rejestracyjny (do wglądu)
   
Opłaty: Nalepka wydawana jest bezpłatnie
   
Czas załatwienia sprawy: Nalepka wydawana jest od razu po złożeniu wniosku
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 224