Nazwa usługi: Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu
   
Kogo dotyczy: właścicieli pojazdów elektrycznych (E) lub zasilanych wodorem (H) oraz posiadaczy pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub sprężonym gazem ziemnym (CNG)
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 893)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie nalepki
  • dowód rejestracyjny (do wglądu)
   
Opłaty: Nalepka wydawana jest bezpłatnie
   
Czas załatwienia sprawy: Nalepka wydawana jest od razu po złożeniu wniosku
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 91