Nazwa usługi: Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:


 Rynek 4/
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39 33 600
fax. 32 39 33 602
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Wydział Gospodarki Lokalowej ul. Sienkiewicza 2, parter, pok. Nr 18

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przydział mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy (wzór wniosku stanowi załącznik do karty) Wymagane załączniki: - załączniki do wniosku o najem mieszkania, zaświadczenie o posiadanych dochodach, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność lub chorobę spowodowaną dotychczasowymi warunkami zamieszkania oraz wszystkie inne zaświadczenia, które mają wpływ na punktację złożonego wniosku i sytuację rodzinno-materialną (wzór załącznika dołączono do karty)
   
Sposób załatwienia sprawy: Wydawanie wniosków o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy – zasady przydziału lokali mieszkalnych
   
Opłaty:Terminy przyjęć interesantów 
Czas załatwienia sprawy: W terminie 30 dni wnioskodawca winien być poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji lub odmowie jego przyjęcia.
   
Tryb odwoławczy: interwencje u Burmistrza Miasta
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: DRUK - aktualizacja wniosku o mieszkanie.doc
DRUK - aktualizacja wniosku o mieszkanie.pdf
DRUK - załącznik do wniosku o najem.pdf
DRUK - załącznik do wniosku o najem.doc
DRUK - Wniosek o najem- NOWY 2018.pdf
DRUK - Wniosek o najem- NOWY 2018.doc
DRUK - OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW.pdf
DRUK - OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW.doc
DRUK - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW.pdf
DRUK - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW.doc
RODO.doc
DRUK - umarzanie i ulgi w spłacie zadł.pdf
DRUK - umarzanie i ulgi w spłacie zadł.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: