Lista spraw

Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości

​Wymagane dokumenty:
wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren.

Wymagane załączniki:- mapa sytuacyjno-ewidencyjna z naniesionym projektem inwestycji,- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora (jeśli zachodzi taka konieczność),- zez...

wyników