Nazwa usługi: Dotacje do termomodernizacji budynków jednorodzinnych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr XIV/200/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry
Inne
Uchwała Nr XXVII/323/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/200/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek,
  • aktualny odpis księgi wieczystej,
  • świadectwo energetyczno-emisyjne posiadanego źródła ciepła (dotyczy kotła węglowego nowej generacji (retortowego) - w przypadku wnioskowania o dotację tylko do ocieplenia budynku),
  • załączniki, o których mowa w § 5 Regulaminu – jeżeli dotacja stanowić będzie pomoc de minimis
   
Opłaty: brak
   
Czas załatwienia sprawy: wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu do Urzędu
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 527