Najpopularniejsze usługi

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej.

Wymagane załączniki:
1. Pisemne zawiadomienie o zorganizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej.
2. Zaświadczenie (o ile organ samorządu terytorialnego – Burmis...

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Pi...

Udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z dołączonym kwitem opłaty skarbowej można składać w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, pok. Nr 3, w punkcie Kancelarii ogólnej przy ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 1 lub dro...

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu, na podstawie innych aktów stanu cywilnego , akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów m...

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

  Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, al...

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

Zaświadczenie o objęciu działki obszarem rewitalizacji

Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie

dotyczy opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym. Właściciel gruntu w każdym czasie tr...

Zgoda na wycieczkę szkolną