Najpopularniejsze usługi

Wydanie duplikatu legitymacji

Nadanie odznaki państwowej – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

 Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim i są obywatelami polskimi.Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczyposp...

Informacje o zwolnieniach i ulgach w podatku od nieruchomości, (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Informacje o zwolnieniach i ulgach w podatku od nieruchomości, (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego (dotyczy osób fizycznych)

Decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego (dotyczy osób fizycznych)

Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą.

 Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu, został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu. Odtw...

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Deklaracje i korekty deklaracji: podatku rolnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

wyników