Nazwa usługi: Nadanie odznaki państwowej – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
   
Kogo dotyczy: małżonków
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25)
Inne
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz. 2743 z późn.zm.)

   
Wymagane dokumenty:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • dowody osobiste obojga jubilatów
   
Opłaty: Brak
   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1207