Nazwa usługi: Rejestracja urodzeń
   
Kogo dotyczy: dziecka
   
Podstawa prawna: Ustawa
art. 17 i art. 52 – 62 ustay z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224)
   
Wymagane dokumenty:
  • Dokumenty do wglądu - dowody osobiste rodziców dziecka.
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia urodzenia dziecka.
   
Tryb odwoławczy: Odmowa dokonania rejestracji dziecka następuje w formie decyzji kierownika USC, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 786