Nazwa usługi: Przyjmowanie interwencji mieszkańców przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
   
Kogo dotyczy: Mieszkańca chcącego się spotkać z Przewodniczącym Rady Miejskiej
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
Ustawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446)
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty:
     
  Czas załatwienia sprawy: Po ustaleniu terminu z pracownikiem Biura Rady Miejskiej
     
  Tryb odwoławczy: brak
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 426