Nazwa usługi: Przyjmowanie interwencji mieszkańców przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
   
Kogo dotyczy: Mieszkańca, który chce spotkać się z Przewodniczącym Rady Miejskiej
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Ustawa
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty:
     
  Czas załatwienia sprawy: Termin wymaga ustalenia z pracownikiem Biura Rady Miejskiej, nr tel.: 32 3933802, 32 3933812. Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje w każdy poniedziałek w godz.: 15:00 - 17:00 (Pok. Nr 31, II piętro tarnogórskiego ratusza, ul. Rynek 4)
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 956