Nazwa usługi: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
   
Kogo dotyczy: Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się pod adresem strony internetowej www.odpady.tarnowskiegory.pl
   
Podstawa prawna:
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty:
     
  Czas załatwienia sprawy:
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 723