Nazwa usługi: Odbiór dowodu osobistego
   
Kogo dotyczy: Obywatel RP
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017r., poz. 1464, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r., poz. 212)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.)
- Art. 35, par. 2
   
Wymagane dokumenty:
  • Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego )
   
Opłaty: Nie pobiera się
   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2783