Nazwa usługi: Zaświadczenie o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54 poz. 310)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (niniejszy wniosek stanowi załącznik do karty.
  • dokument stwierdzający objęcie gospodarstwa rolnego po rodzicach lub teściach (dotyczy poświadczenia pracy wynikającego z art.1 ust.1 pkt 2 ustawy)
  • zaświadczenie potwierdzające wspólne zamieszkiwanie z właścicielem gospodarstwa rolnego
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł
   
Opłaty: Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 17,00 zł. Z opłaty są zwolnione osoby pobierające zaświadczenie dla celów emerytalnych.

Opłatę skarbową należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 lub na rachunek bankowy Gminy: 25 1050 1230 1000 0090 3045 9367.
   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu
   
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania zaświadczenia w formie postanowienia, stronie przysługuje zażalenie.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 730