Nazwa usługi: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z 6 marca 2018r. o Centaralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647)
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty: Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna.
     
  Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
     
  Tryb odwoławczy: brak
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1884