Nazwa usługi: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1829, z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty: Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna.
     
  Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
     
  Tryb odwoławczy: brak
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 625