Nazwa usługi: Udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej
   
Opłaty: Opłata skarbowa za zaświadczenie – 17 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Podatkowej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 lub w Kasie Ogólnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 8 albo na rachunek bankowy Gminy Tarnowskie Góry zamieszczony na stronie www.bip.tarnowskiegory.pl
   
Czas załatwienia sprawy: sprawa załatwiana jest w terminie do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 450