Nazwa usługi: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
  • Oświadczenie
   
Opłaty: Opłata w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej podanych wartości wnosi opłatę w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach zamieszczony na stronie www.bip.tarnowskiegory.pl w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września danego roku kalendarzowego. W tytule należy wpisać adres punktu oraz nr punktu, rodzaj alkoholu i numer raty (np.133,ABC,I)
Opłaty można wnosić również w kasach Urzędu Miejskiego.
   
Czas załatwienia sprawy: 1. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim składa się do 31 stycznia.

2. Opłata powinna być wniesiona na rachunek Gminy Tarnowskie Góry w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:
- do 31 stycznia
- do 31 maja
- do 30 września danego roku kalendarzowego.
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 493