Nazwa usługi: Dotacja do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
   
Kogo dotyczy: Osób fizycznych, które planują podłączyć nieruchomość do kanalizacji
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr XVII/192/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej z dnia 18 grudnia 2019 r.
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udzielenie dotacji do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej
  • stosowna umowa, w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
  • inne wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale 4 Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji – w przypadku ubiegania się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc de minimis w rybołówstwie lub pomoc de minimis w rolnictwie
   
Opłaty: Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł
   
Czas załatwienia sprawy: Dotacje udzielane będą dla kompletnych wniosków złożonych w terminie do 30 października 2020 r.
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 588