Nazwa usługi: Dzierżawa nieruchomości
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
- Art. 30 ust. 1
- Art. 30 ust. 2 pkt 3
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
- Art. 11 ust. 1
- Art. 12
- Art. 13 ust. 1
   
Wymagane dokumenty:
  • Wymagane dokumenty: Wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry (stanowi załącznik do niniejszej karty) Wymagane załączniki: ​- mapa ewidencyjna i zasadnicza z naniesioną lokalizacją - wypis z rejestru ewidencji gruntów
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: bezterminowo, jako postępowanie cywilno-prawne realizowane przez organ samorządu terytorialnego (przewidywany czas załatwienia sprawy - ok. 3 miesiące)
   
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1279