Nazwa usługi: Dzierżawa nieruchomości
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, z późn. zm.)
- Art. 30, ust. 1
- Art. 30, ust. 2, pkt. 3
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147, z późn. zm.)
- Art. 11, ust. 1
- Art. 12
- Art. 13, ust. 1
   
Wymagane dokumenty:
  • Wymagane dokumenty: Wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry (stanowi załącznik do niniejszej karty) Wymagane załączniki: ​- mapa ewidencyjna i zasadnicza z naniesioną lokalizacją - wypis z rejestru ewidencji gruntów
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy: bezterminowo, jako postępowanie cywilno-prawne realizowane przez organ samorządu terytorialnego (przewidywany czas załatwienia sprawy - ok. 3 miesiące)
   
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 838