Nazwa usługi: Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku /oświadczenie o stanie majątkowym
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 462