Nazwa usługi: Zasiłek szkolny
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Wymagane dokumenty:
  • Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
  • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
  • Dokument stwierdzający powstanie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 54