Nazwa usługi: Wyróżnienie i nagroda Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie sportu
   
Kogo dotyczy: Mieszkańcy miasta Tarnowskie Góry.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe;
Inne
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP.II.4131.1.325.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe w określonych częściach;
Inne
Postanowienie Nr 1512/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.08.2012 r. w sprawie Regulaminów działania Komisji ds. stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry oraz Komisji ds. wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe;
Inne
Postanowienie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe z późniejszymi zmianami;
Inne
Zarządzenie Nr 374/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.08.2012 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe;
Inne
Zarządzenie Nr …….. Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia ……….. w sprawie przyznania w …….. roku wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe [sporządzane każdorazowo w danym roku budżetowym].
   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub komunikat wydany przez odpowiedni polski związek sportowy, potwierdzający osiągnięty wynik sportowy przez danego zawodnika, podopiecznego]
   
Opłaty: brak opłat
   
Czas załatwienia sprawy: Po rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta wniosków (o przyznanie wyróżnienia lub nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe), uprzednio zaopiniowanych przez Komisję do spraw wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie sportu, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Uchwale oraz po podjęciu decyzji przez Burmistrza Miasta w sprawie przyznania w danym roku nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wysokie wyniki sportowe [sporządzane każdorazowo w danym roku budżetowym].
   
Tryb odwoławczy: bez możliwości odwołania.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 802