Nazwa usługi: Duplikaty i odpisy świadectw
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • Dowód wniesienia opłaty
  • Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa
  • Skan dokumentu tożsamosci
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 72