Nazwa usługi: Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Wymagane dokumenty:
  • Zgoda na udział uczniów w zajęciach z religii lub etyki
   
Opłaty:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 64