Nazwa usługi: Informacje o zwolnieniach i ulgach podatku leśnego (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej)
   
Kogo dotyczy: dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
   
Wymagane dokumenty:
     
  Opłaty:
     
  Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta
     
  Wybór podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1145