Lista spraw

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nadanie numeru porządkowego

Wymagana załączniki:I etap - dla budynku wybudowanego - 2 egz. orginałów mapy z pomiaru powykonawczego budynku, zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i dopuszczeniu budynku do użytku (do wglądu),II etap - dla budy...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego