Lista spraw

Deklaracja i załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Deklaracja i załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z załącznikami niezbędnymi do zakończenia postępowania należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, przy ul. Rynek 4, ...

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zmianę w licencji dokonuje się na podstawie złożonego wniosku.
Wniosek wraz z załącznikami złożyć należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, przy  ul. Rynek 4, parter, pok. Nr 3 lub w punkcie Kancelarii Ogólnej, przy ul. Sienki...