Lista spraw

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Pi...

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z dołączonym kwitem opłaty skarbowej można składać w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, pok. Nr 3, w punkcie Kancelarii ogólnej przy ul. Sienkiewicza 2, pok. Nr 1 lub dro...

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1.
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospod...

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, parter, pok. nr 3 lub w punkcie Kancelarii Ogólnej prz...

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, parter, pok. 3 lub w punkcie Kancelarii Ogólnej przy ul. Sienkiewicz...